Kontakti i poveznice

logo PAN Europe

Rue de la Pacification 67
1000 Brussels, Belgium
info@pan-europe.info

 

+ 32 2 318 62 55
www.pan-europe.info

 

Članovi tima

Henriette Christensen

Pravna savjetnica

Nacionalni akcijski planovi, Integrirana
kontrola štetnika i Poljoprivreda

henriette@pan-europe.info

 

Seda Orhan

Gradovi bez pesticida

seda@pan-europe.info