Statistike i Upitnik

PAN Europe i njegovi partneri rade zajedno s gradovima u svrhu ostvarivanja zajedničkog cilja: gradovi bez pesticida

Upitnik

Ciljevi upitnika:

  • Osnova za raspravu o pesticidima, nakon prikupljanja podataka o načinima suočavanja s preprekama;
  • Poticanje suradnje unutar belgijskih regija, kao i saznavanje inozemnih iskustava
  • Sastavljanje popisa inicijativa u svrhu poticanja lokalnih aktera akcijama koje su se već realizirale na njihovom području.

Prilikom odgovaranja na pitanja, molimo da odaberete odgovor(e) koji nabliže odgovaraju situaciji u vašem gradu/općini.