Politika i strategije

Europska direktiva:

2009. države članice Europske unije odobrile su Direktivu 2009/128/EC od 21. listopada 2009. o održivoj uporabi pesticida (SUDP), te je broj gradova koji prelaze na princip održavanja površina bez uporabe pesticida u stalnom porastu. Brojni gradovi i regije već su i ranije odlučili izbaciti pesticide iz uporabe, te možemo učiti iz njihovih primjera.

Države članice koje su izbacile pesticide iz uporabe na javnim mjestima su:

Italiji

U Italiji je zabrana glifosata u javnim prostorima regulirana odlukom ministarstva od 9. kolovoza 2016.: "Ukidanje odobrenja za stavljanje u promet i izmjene i dopune uvjeta uporabe sredstava za zaštitu bilja koji sadrže aktivnu tvar glifosat u provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1313 od 1. kolovoza 2016.".

Na lokalnoj razini primjenjuju se smjernice za smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja i za njihovo održivo korištenje, koje su usvojene Međuresornom uredbom od 28. siječnja 2014. kojom se utvrđuje Nacionalni akcijski plan za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja.

 

Belgija

U Belgiji su dozvole i uvjeti vezani za korištenje fitofarmaceutskih proizvoda u nadležnosti federalnih vlasti. Dodatno, svaka regija ima vlastite propise vezane za uporabu:

Pogledajte karta gradova bez pesticidi u Belgiji

  • Flandrija

U Flandriji je javnim službama zabranjeno korištenje pesticida od 01. siječnja 2015., nakon 10-godišnjeg prijelaznog razdoblja u kojem je bilo smanjeno korištenje pesticida. Iznimke ovoj odredbi su dozvoljene u određenim okolnostima. Za dobivanje izuzeća kanididati trebaju proći kroz vrlo detaljan postupak prijave. Za određene situacije postoji opće izuzeće. Pogledajte službenu kampanju.

  • Valonija

U Valoniji će upotreba fitofarmaceutskih proizvoda biti zabranjena od 01. lipnja 2019. godine. Inicijalna zabrana korištenja svih fitofarmaceutskih proizvoda (herbicida, fungicida, insekticida, itd.) uvedena je 01. lipnja 2014., no ovi se proizvodi smiju koristiti u narednom periodu od 5 godina (tj., od 01. lipnja 2014. do 31. svibnja 2019.) kao iznimka u određenim okolnostima. Pogledajte službenu kampanju.

  • Briselska regija

U Briselskoj regiji korištenje pesticida u javnim službama je značajno ograničeno od 20. lipnja 2013. godine, osim u određenim slučajevima gdje je osmišljen plan smanjenja upotrebe pesticida. Zabrana u potpunosti stupa na snagu 01. siječnja 2019. Od 01. ožujka 2014., upotreba pesticida na površinama organizacija ili institucija u kojima se kreću osjetljive skupine (npr., oko škola, domova za starije osobe, bolnica, itd.) također je zabranjena. Ipak su dozvoljene iznimke od ove zabrane ukoliko je u pitanju zdravlje građana i sigurnost.

Njemačka

U Njemačkoj je korištenje sredstava za zaštitu bilja, osim u poljoprivrednoj proizvodnji, zabranjeno; dozvoljeno je isključivo uz dobivanje dozvole za izuzeće. U praksi, željezničke tvrtke dobivaju izuzeće od ove zabrane zbog sigurnosnih razloga.

Danska

Danska je 1998. godine uvela progresivnu zabranu korištenja pesticida na javnim mjestima, a 2006. godine upotreba je u potpunosti zabranjena. No ipak, iste godine iz zabrane je izuzet glifozat te je uvedena nova regulacija eliminacije pesticida iz upotrebe na javnim mjestima, ali bez pravno obvezujućeg roka. Sada su službeno herbicidi zabranjeni samo na grobljima. Danski gradovi imaju obvezu od 2010. godine svake godine prijavljivati potrošnju herbicida Ministarstvu okoliša. Ukupno je na javnim površinama 1995. godine bilo upotrijebljeno 25,7 tona aktivne tvari, a u usporedbi s 2,3 tona 2013. godine, što predstavlja smanjenje od 91%. Ovo smanjenje je postignuto zahvaljujući smanjenoj potrošnji u željezničkom sektoru gdje je značajno smanjena potrošnja herbicida.

Francuska

U Francuskoj je upotreba pesticida u parkovima i na ostalim javnim površinama zabranjena od 01. siječnja 2017. godine, osim u izvanrednim situacijama u svrhu kontrole invazivnih štetnih vrsta. Zabrana se ne odnosi na željeznicu, ceste i aerodrome. Pogledajte službenu kampanju.

Nizozemska

U Nizozemskoj: čeka se odobrenje nekoliko posljednjih odredbi, a novi zakon sadrži odredbu o sredstvima za zaštitu bilja i biocidima – korištenje herbicida u nepoljoprivrednoj proizvodnji, sa slijedećim odredbama:

- Za nogostupe zabrana korištenja pesticida je na snazi od 01. ožujka 2016, kako za profesionalne, tako i za privatne.

- Za ostale površine (zelene površine), zabrana vrijedi od kraja 2017. godine nadalje. Ova se zabrana odnosi na profesionalne korisnike, uz moguće iznimke (sportski tereni, igrališta, određeni ukrasni vrtovi, itd.).

Luksemburg

Luksemburg je odlučio izbaciti pesticide iz upotrebe na javnim mjestima od 01. siječnja 2016. godine. Pogledajte službenu kampanju.